Nazwa i dane formalne

Nazwa: „POLSKO AMERYKAŃSKA RADA WSPÓŁPRACY”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKA-USA W ZAKRESIE ROZWOJU WYMIANY GOSPODARCZEJ, WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I ROZWOJU TECHNOLOGII.

Nazwa skrócona: POLSKO AMERYKAŃSKA RADA WSPÓŁPRACY

W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej:

US-POLISH TRADE COUNCIL lub skrótu literowego: USPTC

Adres: 40-568 Katowice, ul.Ligocka 103, Poland

Numer konta bankowego: 65 1020 2313 0000 3302 0385 8107 PKO Bank Polski Oddział 18 w Katowicach

Dane rejestrowe: KRS 0000369020, REGON 241767752, NIP 6342766205

Nr. Ewidencyjny 30/10/438 – prezydent Miasta Katowice

Zarząd

Prezes Zarządu: Mariusz Tomaka
Skarbnik, Członek Zarządu: dr inż Magdalena Diering

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Bednarski
Mirosław Bobrzyński
Mirosław Ossysek

Informacja o składkach

Nowych członków – dotyczy to także członków założycieli – obowiązuje jednorazowe wpisowe w kwocie 50 złotych.

Wszystkich członków obowiązuje składka roczna w wysokości 60 PLN

Można wpłacić od razu do 3 składek rocznych (zachęcamy do tego). Uwaga – składki wpłacone nie podlegają zwrotowi.

Brak wpłaty składki do 30 marca każdego roku lub do 3 miesięcy od uzyskania członkostwa upoważnia Zarzad do wszczęcia procedury skreślenia z listy członków.

Zachęcamy do realizacji wpłat składek poprzez przelew na rachunek bankowy z podaniem tytułu:
Składka członkowska za rok …. (lub lata ….)

Jeżeli składka jest wpłacana w czyimś imieniu lub na czyjeś dobro proszę zaznaczyć Imie i Nazwisko członka Stowarzyszenia.
Bez takiej adnotacji zakłada się ze składka dotyczy osoby z ktorej rachunku nastąpiła wpłata.

W przypadkach szczególnych składkę można uiszczać w gotówce na ręce Asystenta Zarządu: Justyny Leśkiewicz.
Wpłaty gotówkowe zostana następnie zbiorczo przelane na rachunek Stowarzyszenia.

Golden Sponsor

Sponsors

Corporate Members

Organizacje

Zapisz się do newslettera