Poland Day in Silicon Valley, 26 – 29 maj 2015

Poland Day in Silicon Valley, 26 – 29 maj 2015

internetofthings-logo-1

Zapraszamy serdecznie, już po raz kolejny, na cykl wydarzeń pod wspólnym szyldem Poland Day in Silicon Valley 2015, które odbędą się między 26 a 29 maja 2015.

Wydarzenie to, jak co roku, skupia naukowców, liderów biznesu, inwestorów oraz przedstawicieli administracji zainteresowanych rozwojem współpracy międzynarodowej z Polski i USA. Tegoroczny Poland Day in Silicon Valley poświęcony został tematowi:

“Internet of Things”

Stoimy na progu rewolucji, która wprowadza internet w nowe obszary rozwoju. Powstają nowe zastosowania sieci globalnej, zmieniają się sposoby jej wykorzystywania, a wpływ „wirtualnej społeczności internetowej” na świat realny dawno już przestał być jedynie rozważaną hipotezą.
Teraz, internet będący do tej pory przede wszystkim polem wymiany na płaszczyźnie człowiek-człowiek czy człowiek-maszyna, zaczyna coraz bardziej automatyzować się a twory programowe i urządzenia elektroniczne zaczynają w tym świecie kreować swoje byty. Za naszą zgodą i wiedzą – lub bez niej.
Przysłowiowa lodówka samoczynnie zamawiająca zakupy i analizująca zwyczaje domowników dzisiaj już nikogo nie szokuje. Jest raczej zapowiedzią współpracy nie tyle człowieka z automatami, co automatów między sobą w celu przejmowania kontroli nad kolejnymi sferami życia ludzi.
Automaty będą samoczynnie nas obsługiwać komunikując się ze sobą „dla naszego dobra”. Począwszy od automatyzacji zakupów poprzez zdalną medycynę diagnostyczną i zrobotyzowane operacje, aż być może, po automatyczną kontrolę naszych funkcji życiowych. Od kierowania pojedyńczymi pojazdami aż po sterowanie ruchem w miastach i na głównych traktach komunikacyjnych.
Nowe sposoby pozyskiwania danych włączając w to oczujnikowanie ciała człowieka i jego otoczenia oraz coraz bardziej bezpośrednią ingerencję w nasze zmysły dają z jednej strony nowe pole rozwoju dla zastosowań popularnych np. gier komputerowych, ale równocześnie stymulują rozwój profesjonalnych usług medycznych.
Powstają wyzwania dla rozwoju nowych form edukacji.
Powszechny dostęp do wydawałoby się nieograniczonych i wszechwiedzących baz danych oraz problemy z identyfikacją i weryfikacją autorytetów (źródeł wiedzy) jest testem dla ugruntowanej do tej pory relacji mistrz-uczeń.
Odpowiedzi na pytanie jak przekładać stare sprawdzone wzorce nauczania na nowe realia jeszcze nie powstały. Może należy wytworzyć nowe relacje, nowe wzorce? Być może już tworzą się one same w drodze naturalnej ewolucji sytemów edukacji i na skutek wyborów dokonywanych przez “studentów”.
Zmiany będą dotyczyć, a właściwie już dotyczą, nie tylko nas personalnie, ale także zbiorowości: całych struktur i systemów społecznych. Zmiany będą miały wpływ na funkcjonowanie miast, regionów, na potrzeby i preferencje ich mieszkańców. Będą wpływały na atrakcyjność miejsc zamieszkania i prowadzenia biznesu. Tak więc bezpośrednio wpływać będą na procesy długofalowe decydujące o rozwoju lub stagnacji. Dzisiaj nie da się zaprzeczyć, że dostęp do internetu i efektywne wykorzystanie szans jakie dzięki niemu powstają jest czynnikiem o charakterze “być albo nie być” dla lokalnych społeczności. Jak wykorzystać Internet 2.0, jak wykorzystać perspektywy Internet of Things? Jak umiejętnie stymulować powstawanie małych firm (MŚP), które poprzez swoją innowacyjność i organizacyjną elastyczność będą pionierami tych rynków? Do odpowiedzi na te pytania zapraszamy reprezentantów samorządów lokalnych z USA i Polski w czasie spotkania Round Table.
Naszą konferencję kierujemy więc nie tylko do naukowców, których wyniki prac, odkrycia badań wpływają na nowe kierunki rozwoju ale i tych, którzy badają zachowania społeczne w nowej rzeczywistości. Kierujemy naszą konferencję także do firm, które chcą zdobywać nowe rynki.
Kierujemy konferencję do organizacji społecznych i samorządów lokalnych, które chcą aktywnie wpływać na rozwój lokalnych społeczności świadomie wykorzystując stawarzane przez nowe technologie szanse na budowanie lepszej rzeczywistości.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach:

1. Agenda:

2. Zaproszenie na Poland Day 2015.

3. Warunki uczestnictwa oraz oferta dla sponsorów.

4. Formularz rejestracyjny.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Partnerzy

logo_bpnt_ang

Patronat

patronaty-page-001

Golden Sponsor

katowice_logo_pion_kolor_eng

Sponsorzy

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ABSL na temat miasta Katowice:

Download

Golden Sponsor

Sponsors

Corporate Members

Organizacje

Zapisz się do newslettera