Sponsoring

Sponsoring

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz współpracy Polska – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej poprzez skorzystanie z naszego programu sponsoringu i promocji.

Nasze Stowarzyszenie działające pod nazwą:
Polsko Amerykańska Rada Współpracy
zawiązane w Katowicach jesienią 2010 stawia sobie za cel organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju relacji Polska – USA w trzech podstawowych płaszczyznach:

  • współpracy naukowej,
  • wymiany kulturalnej,
  • oraz współpracy gospodarczej

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem teren całej Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi działaniami oraz relacjami z wydarzeń, które miały już miejsce.

Nasze działania wymagają wsparcia finansowego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom za umożliwienie poprzez ich wsparcie realizacji naszych celów statutowych. W zamian możemy zaoferować następujące przywileje i korzyści dla Sponsorów, którzy zechcą skorzystać z naszej akcji promocji firm.

Proponujemy następujące Pakiety Sponsorów:

Exclusive Sponsor

Może być tylko jeden sponsor z jednej branży do końca roku, tj. np. jeden bank, jedna kancelaria prawnicza, jedna firma kurierska itp.
Prosimy o wcześniejszy kontakt dla uzgodnienia rezerwacji tego statutu sponsoringu dla Państwa.

– Formalna nazwa: US-Polish Business Information Point – Exclusive Sponsor lub równoważnie do wyboru US-Polish Trade Council – Exclusive Sponsor.

Formalna nazwa używana będzie także w wersji polskojęzycznej odpowiednio Polska-USA Punkt Informacji Gospodarczej – Exclusive Sponsor lub odpowiednio Polsko Amerykańska Rada Współpracy – Exclusive Sponsor.
Firma jest upoważniona do używania tego tytułu przez rok od dnia, w którym nastąpiła wpłata.

– Logo firmy opatrzone dopiskiem „Exclusive Sponsor” będzie wyróżnione co do wielkości i lokalizacji na stronie www oraz wszystkich materiałach prezentowanych, publikowanych i drukowanych dotyczących Punktu.
– Reprezentanci Stowarzyszenia są zobowiązani do przekazywania informacji nt. firmy Sponsora o charakterze reklamowym oraz kierowania do kontaktów bezpośrednich.

Uzyskanie statutu „Exclusive Sponsor” wiąże się z jednorazową wpłatą kwoty 9.000.- PLN (dziewięćtysięcy złotych) netto plus należny VAT (23%) na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Przedstawiona oferta ma charakter komercyjnych działań promocyjnych a Sponsor otrzyma po dokonaniu przelewu fakturę pozwalającą na prawidłowe rozliczenie kosztów Promocji.

Golden Sponsor

– Formalna nazwa: US-Polish Business Information Point – Golden Sponsor lub równoważnie do wyboru US-Polish Trade Council – Golden Sponsor.
Formalna nazwa używana jest także w wersji polskojęzycznej odpowiednio Polska-USA Punkt Informacji Gospodarczej – Golden Sponsor lub odpowiednio Polsko Amerykańska Rada Współpracy – Golden Sponsor.

Firma jest upoważniona do używania tego tytułu przez rok od dnia, w którym nastąpiła wpłata.
– Logo firmy opatrzone dopiskiem „Golden Sponsor” będzie wyróżnione co do wielkości i lokalizacji na stronie www oraz wszystkich materiałach prezentowanych, publikowanych i drukowanych dotyczących Punktu.

Uzyskanie statutu „Golden Sponsor” wiąże się z jednorazową wpłatą kwoty 6.000.- PLN (sześćtysięcyzłotych) netto plus należny VAT (23%) na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Przedstawiona oferta ma charakter komercyjnych działań promocyjnych a Sponsor otrzyma po dokonaniu przelewu fakturę pozwalającą na prawidłowe rozliczenie kosztów Promocji.

Sponsor

Formalna nazwa: US-Polish Business Information Point – Sponsor lub równoważnie do wyboru US-Polish Trade Council – Sponsor.
Formalna nazwa używana będzie także w wersji polskojęzycznej odpowiednio Polska-USA Punkt Informacji Gospodarczej – Sponsor lub odpowiednio Polsko Amerykańska Rada Współpracy – Sponsor.

Firma jest upoważniona do używania tego tytułu przez rok od dnia, w którym nastąpiła wpłata.
Logo firmy opatrzone dopiskiem „Sponsor” będzie umieszczone na stronie www oraz wszystkich materiałach prezentowanych, publikowanych i drukowanych dotyczących Punktu.

Uzyskanie statutu „Sponsor” wiąże się z jednorazową wpłata kwoty 4.000.- PLN (czterytysięcyzłotych) netto plus należny VAT (23%) na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Przedstawiona oferta ma charakter komercyjnych działań promocyjnych a Sponsor otrzyma po dokonaniu przelewu fakturę pozwalającą na prawidłowe rozliczenie kosztów Promocji.

Zapraszamy do przelewów na nasz rachunek Bankowy:
PKO BP nr 65 1020 2313 0000 3302 0385 8107
POLSKO AMERYKANSKA RADA WSPÓŁPRACY, Katowice, ul. Ligocka 103

Informacje finansowo-księgowe:
Oferowane pakiety są usługą reklamowo promocją o charakterze publicznym wobec tego kwalifikują się do całkowitego zaliczenia w koszty działalności firm Sponsorów.
Niniejsza informacja jest w sensie prawnym ofertą wiążącą i nie jest wymagane zawieranie odrębnych umów na świadczenie naszych usług.
Potwierdzeniem realizacji usługi jest przelew na nasze konto, faktura wystawiona przez Stowarzyszenie oraz prezentacja na stronie www.usptc.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt – jest możliwe podpisanie indywidualnych umów na wykonywanie naszych usług na Państwa indywidualne życzenie.

Stowarzyszenie (dane szczegółowe na stronie www.usptc.pl ) prowadzi działalność gospodarczą a opisane działania promocyjne mieszczą się w działalności Statutowej Stowarzyszenia.

Zachęcamy do współpracy,

Z wyrazami szacunku

Mariusz Tomaka
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„POLSKO AMERYKAŃSKA RADA WSPÓŁPRACY”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKA-USA
W ZAKRESIE ROZWOJU WYMIANY GOSPODARCZEJ,
WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I ROZWOJU TECHNOLOGII.

Golden Sponsor

Sponsors

Corporate Members

Organizacje

Zapisz się do newslettera