Projekt UE

Informujemy, że

Polsko Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie na rzecz współpracy Polska–USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej, Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii

realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. „Wzrost znaczenia PARW na rynku USA poprzez rozpoczęcie eksportu usług doradczych”

Całkowita wartość projektu: 471 990,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 178 500,00 PLN

Okres realizacji: 2012-2014

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Golden Sponsor

Sponsors

Corporate Members

Organizacje

Zapisz się do newslettera